Opublikowano:

Monitoring - zasady prawne

Zatrudniający może legalnie monitorować robotników z zastrzeżeniem, iż systemy inspekcji oraz jej przepisy są uzasadnione oraz jawne. Oznacza to, iż personel powinny zostać o wszystkim poinformowani. W odmiennym wypadku podwładni mogą dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prywatnych dóbr osobistych. Poszkodowany pracownik może głównie domagać się od chlebodawcy stworzenia działania najważniejszych do usunięcia efektów naruszenia (np. złożenia stosownego oświadczenia) lub zadośćuczynienia pieniężnego.

Ma ponadto uprawnienie do złożenia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) jak oraz do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie (na podst. art. 23 oraz 24 Kodeksu cywilnego). W tym ostatnim przypadku jest to dosyć zagmatwane, ponieważ np. w sytuacji kontrolowania poczty elektronicznej sąd ma obowiązek brać pod rozwagę dwie sprzeczne ze sobą zasady: stosownego użytkowania mienia szefa jak oraz ochronę tajemnicy korespondencji.

Kwestie monitoringu najlepiej rozstrzygnąć adekwatnymi zapisami w umowie o pracę jak oraz w zakładowym regulaminie. Bowiem zgodnie z art. 100 Kodeksu pracy zatrudniony jest zobowiązany do przestrzegania wyznaczonego w zakładzie porządeczku oraz regulaminu pracy. W regulaminie mogą pojawić się np. przepisy poddawania pracowników osobistej inspekcji przy opuszczaniu zakładu pracy jak oraz zakaz przebywania na powierzchni zakładu pracowników będących pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Prawne ramy nadzoru pracowniczego opowiada się głównie Konstytucja RP, prawo pracy, Europejska Konwencja Uprawnień Człowieka , a dodatkowo orzecznictwo Europejskiego Trybunału Uprawnień Człowieka. W niedużym zakresie stanie się to w dodatku Kodeks cywilny (sądowne rozstrzyganie sporów).