Opublikowano:

Przede wszystkim wygoda

Wygodny garaż, to nie tylko obszerne wnętrze i wszelkie wygody, to również wygodny podjazd i dostęp. Wielkość podjazdu trzeba dostosować przede wszystkim do planu zagospodarowania terenu. W tym przypadku lokalne władze określają w procentach, jaka powierzchnia działki może zostać zabudowana lub utwardzona. Dla samochodów osobowych zazwyczaj wystarcza ustabilizowanie gruntu lekką podbudową z dobrze zagęszczonej podsypki piaskowo-cementowej. Na takim podkładzie usypuje się czterocentymetrową warstwę piasku, na której układa się kostkę betonową. Jeśli decydujemy się na kostkę kamienną, będzie ona wymagała solidniejszej podbudowy, najlepiej z betonu lub tłucznia kamiennego. Aby nie ograniczać zielonej powierzchni działki, można zdecydować się na ażurowe kostki cementowe lub klinkierowe.